آرشیو 2016 ژورنال Menopause

در این قسمت به آرشیو ژورنال منوپوز در سال 2016 درسترسی خواهید داشت.

آرشیو 2017 ژورنال Menopause

در این قسمت به آرشیو ژورنال منوپوز در سال 2017 درسترسی خواهید داشت.

آرشیو 2018 ژورنال Menopause

در این قسمت به آرشیو ژورنال منوپوز در سال 2018 درسترسی خواهید داشت.

آرشیو 2019 ژورنال Menopause

در این قسمت به آرشیو ژورنال منوپوز در سال 2019 دسترسی خواهید داشت.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه