تعریف آلوپسی آره‌آتا

آلوپسی آره‌آتا یک اختلال پوستی شایع با منشأ خودایمنی است که سبب ریزش موی non-scarring به صورت منطقه‌ای می شود. این اختلال در اسکالپ و دیگر نواحی بدن که پوشیده از مو باشند اتفاق می افتد.

نرخ ابتلا به آلوپسی آره‌آتا حدود 2 درصد جمعیت عمومی است و ریسک ابتلا به این بیماری در طول عمر، 7/1 درصد است. امکان ابتلا به این اختلال در هر دو جنس و در تمامی نژادها و رده های سنی وجود دارد.

درمان آلوپسی آره‌آتا

تاکنون روش درمانی پذیرفته ای شده ای برای درمان آلوپسی آره‌آتا ارائه نشده است. به علاوه، هیچ یک از روش های درمانی موجود، تضمینی برای عدم عود مجدد این اختلال ایجاد نمی کنند.

به طور کلی، میزان موفقیت روش های موجود در درمان آلوپسی آره‌آتا از 23 تا 75 درصد ارزیابی شده است. پرکاربردترین این روش ها عبارتند از:

  • ایمونوتراپی موضعی
  • استفاده از کورتیکواستروئیدهای موضعی و درون ضایعه‌ای
  • درمان با پسورالن و تابش اشعه ماوراء بنفش (PUVA)
  • استفاده از عوامل سرکوب‌کننده سیستم ایمنی مانند کورتیکواستروئیدهای سیستمیک، متوترکسات، سیکلوسپورین A و آزاتیوپرین
  • استفاده از عوامل بیولوژیکی مانند اینترلوکین 12، مهارکننده‌های 23p40 و مهارکننده های ژانوس کیناز

علاوه بر روش های مذکور، اخیرا از کرایوتراپی سطحی، میکرونیدلینگ، پلاسمای غنی از پلاکت (PRP)، لیزر و درمان با سلول های بنیادی نیز در درمان AA استفاده شده است.

میکرونیدلینگ برای درمان آلوپسی آره‌آتا

میکرونیدلینگ روشی نسبتاً کم تهاجمی است که در آن از نیدل های میکرومتری برای ایجاد جراحت های محدود و کنترل شده در پوست و تحریک فرآیندهای ترمیم و بازسازی بافت استفاده می شود. میکرونیدلینگ سبب فعال شدن سلول های بنیادی مستقر در بالج مو و آزادسازی فاکتورهای رشد می شود و از این طریق، زمینه را برای رشد مجدد مو فراهم می کند. به علاوه، این روش درمانی جریان خون به فولیکول های مو را افزایش می دهد و تغییراتی نیز در سلول های ایمنی محل درمان ایجاد می کند.

تحقیق بالینی جهت بررسی و مقایسه ایمنی و اثربخشی میکرونیدلینگ و کرایوتراپی سطحی در درمان آلوپسی آره‌آتا

در مطالعه انجام شده توسط Aboeldahab و همکارانش که در سال 2021 در ژورنال Dermatologic therapy انتشار یافته است، به بررسی و مقایسه ایمنی و اثربخشی کرایوتراپی سطحی و میکرونیدلینگ در درمان آلوپسی آره‌آتا پرداخته شده است.

برای این منظور، 80 بیمار مبتلا به آلوپسی آره‌آتا خفیف در ناحیه اسکالپ وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی در دو گروه 40 نفره تقسیم شدند. گروه اوّل با کرایوتراپی سطحی (با استفاده از دی متیل اتر و پروپان) و گروه دوم با میکرونیدلینگ (با استفاده از نیدل های به طول 1 تا 2 میلی متر) تحت درمان قرار گرفتند.

درمان شامل 6 جلسه با فواصل دو هفته ای بود. پس از آخرین جلسه درمان، فالوآپ بیمارن به مدت 3 ماه انجام شد.

ارزیابی نتایج با استفاده از عکس برداری و تریکوسکوپی صورت گرفت. تغییرات شدت علائم آلوپسی با استفاده از دو شاخص severity of alopecia tool (SALT)) و (AASIS) areata symptom impact scale Alopecia مورد سنجش قرار گرفتند.

پاسخ عالی در 15 بیمار (37.5%) از گروه (1) و 14 بیمار (35%) از گروه (2) مشاهده شد. هم چنین، پاسخ خوب در 23 بیمار (57.5%) از گروه (1) و 21 بیمار (52.5%) از گروه (2) گزارش شد.

میانگین تغییرات شاخص SALT در بیماران گروه (2) به طور معنی‌داری بالاتر از گروه (1) بود. هم چنین میانگین تغییرات شاخص AASIS در بیماران گروه (1) بالاتر از گروه (2) بود، اما میزان این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.

مطالعات تریسکوپی نشان دهنده کاهش معنی دار علائم آلوپسی آره‌آتا از ابتدای شروع درمان تا پایان فالوآپ سه ماهه در هر دو گروه بود.

میزان تحمل پذیری هر دو روش درمانی برای بیماران، خوب ارزیابی شد و در مدت فالوآپ، هیچ موردی از عود علائم مشاهده نشد.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ایمنی و اثربخشی هر دو روش مورد مطالعه (میکرونیدلینگ و کرایوتراپی سطحی با استفاده از مخلوط DMEP) در درمان موارد خفیف آلوپسی آره‌آتا در ناحیه اسکالپ بود. در این بین، میکرونیدلینگ اثربخشی بالاتری نسبت به کرایوتراپی داشت.


جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت های زیر مراجعه نمایید:
 
برگرفته از:
  1. Strazzulla LC, Wang EH, Avila L, Sicco KL, Brinster N, Christiano AM, Shapiro J. Alopecia areata: disease characteristics, clinical evaluation, and new perspectives on pathogenesis. Journal of the American Academy of Dermatology. 2018;78(1):1-2. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019096221731873X
  2. Zawar VP, Karad GM. Liquid nitrogen cryotherapy in recalcitrant alopecia areata: a study of 11 patients. International journal of trichology. 2016;8(1):15. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4830166/
  3. Aboeldahab S, Nada EE, Assaf HA, Gouda ZA, Abu El‐Hamd M. Superficial cryotherapy using dimethyl ether and propane mixture versus microneedling in the treatment of alopecia areata: A prospective single‐blinded randomized clinical trial. Dermatologic therapy. 2021:e15044. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dth.15044

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه