وقتی لکه های کلسیم در بافت مجرای پستان در ماموگرافی مشخص می شود می تواند نشان دهنده سرطانی کوچک باشد. اما وقتی این رسوبات کلسیمی در عروق پستان مشخص شوند، جایی برای نگرانی نیست. در سال های اخیر پزشکان به این نکته مشکوک شده اند که رسوبات کلسیمی در  شریان های پستان همانند رسوبات کلسیمی در عروق کرونری قلبی می تواند از علائم اولیه بیماری قلبی عروقی باشد.

تیمی از محققین در نیویورک نتایج 292 خانم را بررسی کردند که ماموگرافی دیجیتال و سی تی اسکن از قفسه سینه انجام داده بودند.

هیچ کدام از این خانم ها به بیماری قلبی دچار نبودند. آن ها دریافتند 42.5 درصد خانم ها شواهدی مبنی بر رسوبات کلسیمی در عروق پستانی خود داشتند که روی ماموگرام مشخص بود، در سی تی اسکن 70 درصد این افراد نیز آثار رسوبات کلسیمی در شریان های کرونری مشخص گردید. 63 درصد آن هایی که سی تی اسکن شان کلسیفیکاسیون عروق کرونری قلبی را نشان می داد دچار کلسیفیکاسیون در عروق پستان نیز بودند.

این نتایج در 44 مارچ 2016 در ژورنال JACC Clinical Imaging منتشر شد.

اگر در ماموگرافی های آینده خود آثاری از کلسیفیکاسیون در عروق پستانی یافت شد می توانید در مورد ریسک بیماری های قلبی عروقی با پزشک خود صحبت کنید.

تاریخ انتشار: 1395/06/02
تهیه شده: دپارتمان تخصصی ترجمه دُروانا
برگرفته از: وبسایت http://www.health.harvard.edu

مطالب زیر را بخوانید

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه