چکیده: مطالعات علمی در سال 1990 نشان داد که آسیب های عصبی ناشی از ایسکمی مغزی، بنا به جنس بسیار متفاوت است و این شاهد محکمی برای نقش محافظتی 17-بتا استرادیول (E2) ناشی از تخمدان هاست. مشاهدات نشان می دهد که فقدان E2 در طولانی مدت (یائسگی زودرس) خطر زوال عقل را تا دو برابر افزایش می دهد و احتمال مرگ ناشی از اختلالات عصبی تا 5 برابر افزایش می یابد. اما در این زمینه هنوز اتفاق نظری وجود ندارد. در این مقاله، برخی از آزمون های همگن گروهی را مطرح کرده ایم که به ارزیابی تخریب عصبی ناشی از یائسگی زودرس پرداخته اند. علاوه بر این در این مقاله به بررسی مکانیسم های مولکولی پرداخته ایم که اساس افزایش خطر بروز بیماری های عصبی را در زنان مبتلا به یائسگی زودرس، تشکیل می دهد. همچنین به مزایای وجود استروژن نیز اشاره شده است. در نهایت ،برای رسیدن به هدف نهایی در حفظ سلامت عصبی در زنانی که به یائسگی زودرس دچارند، چهار موضوع اصلی را در این زمینه مطرح کرده ایم که برای حل موفقیت آمیز آن به همکاری بین دانشمندان و پزشکان نیاز است.
چکیده: تومور سلول های استروئیدی تخمدان غیر مشخص (Ovarian steroid cell tumors (SCTs، از جمله تومورهای نادر تخمدان هستند که از سلول های ترشح کننده هورمون استروئید تشکیل شده اند. در بیشتر بیماران مبتلا به این تومور، تولید زیاد تستوسترون و ایجاد صفات ثانویه جنسی مذکر (نرینه سازی) شایع است. گزارش فعلی مورد نادری را نشان می دهد که خانم 59 ساله که در دوران پس از یائسگی قرار دارد دچار خونریزی واژینال شده است. این بیمار 12 سال بعد از یائسگی، به مدت 2 ماه خونریزی واژینال بی نظمی را تجربه کرده است. اولتراسوند ترانس واژینال و MRI یک توده جامد را نشان داد و نتایج پاتولوژیک نیز آندومتر پرولیفراتیو را نشان داد. میزان استروژن و تستوسترن سرم بیمار ارزیابی شد (به ترتیب 393.71 nmol/l 22.28 , nmol/l).
میزان افزایش فشار خون (هایپرتنشن)، بعد از دوران یائسگی بالاست. این مطلب که کمبود استروژن و پروژسترون در دوره یائسگی، نقش تعیین کننده ای در کنترل فشار خون (BP) ایفا می کند یا خیر، هنوز چندان روشن نیست. تقریبا در بررسی هایی که با مصرف استروژن یا هورمون درمانی همراه بوده است، شواهد متناقضی بدست آمده. به طور کلی، به نظر می رسد که با وجود برخی داده های منفی که در زنان پس از دوران یائسگی و با مصرف خوراکی استروژن و مخصوصا (conjugated equine estrogens (CEE (استروژن کونژوگه اسب) به دست آمده است، بیشتر داده ها نشان می دهد که استفاده از هورمون درمانی (HT) یا استروژن در کنترل فشار خون، هم در گروهی که فشار خون نرمالی دارند و هم در گروهی که مبتلا به هایپرتنشن هستند، سودمند و مفید بوده است.
هدف: ارزیابی اثرات مکمل سویا بر بیومارکرهای سلامت قلب و عروق در زنان منوپوز در مقایسه با اثر دوز کم هورمون درمانی و پلاسبو است. روش ها: آزمون دو سویه کور، تصادفی و کنترل شده با دخالت های درمانی . 60 خانم که در دوره بعد از یائسگی قرار داشتند، متوسط سن 40 تا 60 سال، و متوسط زمانی که از دوره منوپوز آن ها گذشته بود 4.1 سال بود، به طور تصادفی در سه گروه انتخاب شدند: یک گروه مکمل سویا دریافت می کرد (ایزوفلاون 90 میلی گرم)، گروه دیگر تحت هورمون درمانی با دوز کم قرار داشت (استرادیول 1 میلی گرم همراه با نورتیسترون 0.5 میلی گرم) و گروهی دیگر نیز پلاسبو دریافت می کرد. در همه این زنان پروفایل لیپید، میزان گلوکز، شاخص توده بدن، فشار خون و نسبت شکم به باسن در شروع درمان و 16 هفته پس از آن ارزیابی شد. آنالیز های آماری با استفاده از تستχ2، Fisher’s exact، آزمون غیر پارامتریک کروسکال والیس، آنالیز واریانس (ANOVA)، آزمون Wilcoxon وآزمون paired Student’s t-test انجام گرفت .

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه